Hovedstyrelsen

Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse vælges for fire år, og den siddende hovedstyrelse er valgt for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.
Du kan læse mere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside her.

Der afholdes valg til hovedstyrelsen i efteråret 2019. Valget gælder for perioden 1. januar 2020 til og med 31. december 2023.
Du kan læse mere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside her.

Du kan følge valgkampen på folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg, hvor listen over opstillede kandidater løbende opdateres.