Få bedre vilkår

Bliv medlem af DLF

Infobrev

Kredsens infobreve

Nyttig info

 • Barsel

  Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din orlov, kan du kontakte din tillidsrepræsentant. 
  Du kan læse de generelle regler ved at åbne linket til højre.

   

 • Ferie

  I lokalaftalen om fælles forståelse har Allerød Kommune ændret ferien, så der er 3 ugers ferie i sommerferien og ferie i uge 42 og uge 7. Vi har aftalt, at ferien ligger i uge 28, 29 og 30, og at der lægges 0-dage, hvor I ikke kan kaldes på arbejde, i uge 31. Derudover er der fremover (næste skoleår) ferie i uge 42 og uge 7.

  Vær opmærksom på, at det kun er de egentlige feriedage (og ikke 0 dage), som man kan få erstatningsferie for.

  I Hørsholm Kommune starter ferien den 6. juli og slutter den 28. juli - og ugen ud er der 0-dage.

  Du kan læse de generelle regler ved at åbne linket til højre.

 • Sygdom

  Her kan du kan læse Allerød Kommunes retningslinier for sygefravær.
  Du kan også læse foreningens bemærkninger i forbindelse med sygefravær.

 • Afsked

  Du kan finde regler for opsigelsesvarsler for overenskomstansatte via link til højre.

  Du kan også læse de retningslinjer for gennemførelse af personalereduktioner i forbindelse med budgetmæssige besparelser, som Hovedudvalget, Allerød Kommune har vedtaget.

  Derudover er der link til DLF's hjemmeside omkring afsked.

 • Gruppeliv

  Som en del af overenskomsten er du omfattet af en gruppelivsforsikring. Gruppelivsaftalen omfatter tjenestemands-/overenskomstansatte lærere med flere, der er ansat efter aftale/overenskomst med Lærernes Centralorganisation. Medarbejderen skal være ansat som månedsaflønnet for at være omfattet. 

  Du kan læse nærmere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside

  Til højre kan du læse mere om gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv

 • Ytringsfrihed

  Der bliver ofte stillet spørgsmål vedr. ytringsfrihed.

  Du har ret til at sige og skrive, hvad du mener. Det gælder også, hvis du er offentligt ansat og kritiserer forholdene på din arbejdsplads eller politikernes beslutninger vedrørende dit arbejdsområde. Lovgivningen sætter dog nogle grænser for ytringsfriheden.

  Se nærmere via linket til højre.

 • Seniorinformation

  Her kan du læse Kredsens pjece: Seniorinformation.

  Derudover link til Danmarks Lærerforenings information vedr. senior.

Se på 

foreningens virke 

Danmarks Lærerforening

 

Tlf.: 33 69 63 00 

Spørg om

efterløn og ledighed 

Lærernes A-kasse

 

Tlf.: 70 10 00 18

Spørg om

forsikring 

Lærerstandens Brandforsikring

 

Tlf.: 33 11 77 55

Spørg om

pension 

Lærernes Pension

 

Tlf.: 70 21 61 31

Sinaturhoteller

Sinaturhoteller

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du benytte dig af vores seks konferencehoteller til konference, kursus eller ferie

Se alle DLFs medlemsfordele

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har i forbindelse med din ansættelse

Feriehuse

Feriehuse

DLF disponerer over seks feriehuse, som kan lejes af medlemmer og ansatte

Medlemslån

Medlemslån

Som medlem kan du ansøge om et fordelagtigt medlemslån