Kredsstyrelsen


Kredsstyrelsens medlemmer er:

Formand Maibritt Deichmann

Næstformand Kristian Smith Larsen

Kasserer Lisa Dalgaard Østerhegn

Kredsstyrelsesmedlem Camilla Glue Augrell