Overenskomst 2018

Der er flere aftaler at forholde sig til. Den generelle mellem Forhandlingsfællesskabet og KL og det specielle mellem Lærernes Centralorganisation og KL. Du kan læse aftalerne nedenfor.

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Forlig ved organisations-forhandlingerne mellem LC og KL

OK-18 Samlet protokol og bilag FF-KL

Du kan læse nærmere på DLF's hjemmeside.