Medlem

Kontingent

Kontingentsatser pr. måned pr. 1. august 2023:

 

 

 DLF 

 Kreds 29 

Ialt

Fraktion 1 

 Lærere 

223

270

493

Fraktion 2

 Børnehaveklasseledere 

223

270

493

Fraktion 3

 KC

223

270

493

Fraktion 4

 Pensionister 

75

0

75

Fraktion 6

 Særlige medlemmer 

 98

 0

98

 

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud for fraktion 1 - 3

For fraktion 4 og 6 er det helårlig opkrævning