Sagsbehandling


Kredsen vejleder om barsel, ferier samt øvrige løn- og arbejdsforhold mv.

Vejledning om pension for tjenestemænd ligger hos hovedforeningen.

Vi må ikke rådgive om sager fra A-kassens domæne, såsom efterløn, og heller ikke ting, der vedrører Lærernes Pension.